Tenach & Evangelie

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

Dichten is Dichtmaken Wessel Ten Boom over Gerrit Kouwenaar. De 'dichterexplosie' van de 'vijftigers' ligt alweer een een tijd achter ons. Met Lucebert is Gerrit Kouwenaar de meest toonaangevende van hen gebleken. Hij was een bij uitstek onromantische dichter, die de taal zelf het werk wilde laten doen, en tegelijktertijd als weinig anderen dat overbekende thema van de vergankelijkheid van alle vlees messcherp aan de orde wist te stellen. We zullen ons op drie ochtenden concntreren op de bundels landschappen en andere gebeurtenissen (1974) en een geur van verbrande veren (1991), naast een aantal andere gedichten van hem en anderen. Inleider Wessel Ten Boom is emeritus-predikant en publicist.

Zaterdag 8 en 22 september, 6 oktober 10.30 uur Thomaskerk

1968: Revolutiejaar?
Vijtig jaar geleden gistte het in bijna heel Europa. Van Parijs tot Belgrado, van Berlijn tot Barcelona. Heeft de beroering van toen blijvende veranderingen gebracht? Filosoof Bart Voorluis waagt een poging tot een antwoord.

Dinsdag 25 september: 20.00 uur Thomaskerk 

 

Agamben lezen: wat er overblijft van Auschwitz
In zijn politiek-filosofische project homo sacer  stelt Agamben de omstreden these op, dat in de 21e eeuw niet de stad (de polis, de politiek) en evenmin het huis (de oikos, de economie), maar eerder het kamp de plaats is waar we ns bestaan moeten leren begrijpen. Daar vindt, heet het, ontmenselijking plaats. Alleen is de ontmenselijkte mens, de niet-mens, niet bij machte met woorden te getuigen. Maar wat doet de overlevende, die wel woordelijk getuigt van het bestaan van de niet-mens, zonder deze te zijn? Deze vraag naar de getuigenis is klemmend, pijnlijk, en tegelijk voor go-en-mens-kunde onontkoombaar.
Tekst: Giorgio Agamben, Wat er overblijft van Auschwitz. De getuige en het archief. Hilversum: uitgeverij Verbun, 2018 (aan te schaffen door de deelnemers)
Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agemben & de theologie (Amsterdam: Sjibolet, 2016), samen met Wilken Veen.

Dinsdag 18 september, 2 oktober, 16 oktober  10.30 uur Thomaskerk 

Voor het programma van Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie zie: http://www.leerhuisamsterdam.nl/