Kerkdiensten

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst, die ongeveer een uur duurt. Bij sommige diensten speelt ook onze cantorij een rol.

Voor een overzicht van de komende kerkdiensten, zie de agenda of klik op preekrooster.

Thomaskerk-intrededienstDe Dienst

Bij de ingang wordt u verwelkomd door leden van het comité van ontvangst en ontvangt u een liturgie, ook wel Orde van Dienst genoemd. Hierin staat, in volgorde, welke psalmen en gezangen er die dienst gezongen worden, de Bijbelteksten die gelezen worden en de momenten van gebed. De keuze van zitplaatsen is vrij, met uitzondering van de plaatsen voor de leden van het begeleidingscomité  (ouderling en diaken van dienst en collectanten). Bij het eerste lied dat gezongen wordt, het intochtslied, gaat de gemeente staan. Dat is ook het moment waarop de predikant, de ouderling en diaken van dienst en de collectanten binnenkomen.

Tijdens het orgelvoorspel wordt de aanwezigen verzocht zo stil mogelijk te zijn. Vergeet u niet uw telefoon uit te zetten?  Fotograferen tijdens de dienst is niet toegestaan.

Bij trouwdiensten/herdenkingsdiensten kan de eigen fotograaf binnen de geldende afspraken van de kerk foto's maken. Bij doopdiensten worden aparte afspraken gemaakt.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de collectedoelen staan genoemd in de liturgie. Er is gewoonlijk een rondgang voor twee doelen, eenmaal per maand is er een aparte tweede rondgang speciaal bedoeld voor het jaarproject van de diaconie. Het hart van de dienst wordt gevormd door de preek, of overweging. Deze bestaat uit een uitleg of toelichting van de bijbelteksten die gelezen zijn, vaak verbonden aan een persoonlijk, maatschappelijk of actueel thema.

Kinderen doen mee

Kinderen van vijf tot twaalf jaar zitten aan het begin van de dienst in de kerk bij hun familie. Aan het begin van de dienst heeft de predikant een gesprek met de kinderen, of er wordt hen een kort verhaal verteld. Daarna gaan zij naar de Kleine Thomas, in een aparte ruimte van de kerk. Voor het einde van de dienst komen ze weer terug in de kerk, zodat zij het gebed en de laatste liederen kunnen meemaken. Voor kinderen onder de vijf jaar is er een crèche, de Baby Thomas, waar zij gedurende de hele dienst blijven.

Geen audio of video opnames

Het is tijdens de dienst niet toegestaan beeld- of geluidopnamen te maken, ook niet tijdens een doop- of trouwdienst (tenzij na voorafgaande toestemming van de de kerkenraad). Voor en na de dienst kunt u uiteraard wel foto's maken. Deze foto's kunnen echter niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en wij vragen expliciet rekening te houden met de privacy van bezoekers van de Thomaskerk bij het maken van beeldopnames.

Ook koffie?

Na de dienst is iedereen welkom om een kopje koffie te drinken, wat na te praten of met anderen kennis te maken. Als u wilt, kunt u een lid van de kerkenraad aanspreken, of de predikant. Een gesprekje of gewoon een handdruk wordt van harte ontvangen!

Graag tot ziens op zondag!

Op zondag is het vrij parkeren. De Thomaskerk is overigens uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Klik hier voor meer informatie.