Overweging

Iets in hem protesteert. Dit is toch geen leven? Is het eigenlijk niet Godgeklaagd hoe het allemaal gaat? Misschien is die verontwaardiging wel het begin van de route uit de crisis. In de diepste duisternis legt David zich niet bij de feiten neer. Hij brengt zich iets in gedachten. Niet alleen zijn deplorabele toestand van weleer. Ook niet zijn huidige situatie van relatieve welstand. Want morgen kan het weer anders zijn. Maar een toekomst die redding brengt. De toekomst van de Heer die hem te hulp zal schieten.

Evert Jan de Wijer