Overweging

Tegelijkertijd spreken wij niet over zomaar een God, zomaar een Heer. Nadrukkelijk wordt in deze psalm gesproken over de God van Abraham. Het is dus die God waarvan jodendom, christendom en islam blijvend onder de indruk zijn gekomen: de God van de humaniteit, de God van de menselijke maat. De God die ooit Abraham opriep om uit te trekken uit de zekerheden van zijn bestaan en voortaan te leven in vertrouwen. Slechts ten koste van de grootst mogelijke forceringen zouden wij kunnen menen dat dit soort oproepen alleen een theologische of kerkelijke gelding zouden hebben. Als de tekenen mij niet bedriegen, is bij uitstek het gebrek aan vertrouwen een groot probleem in de internationale politiek. De oproep dat God koning is, is bovenal dat: een oproep om je vertrouwen te stellen in de wereld die komt en daar in alle facetten van je bestaan werk van te maken.

Evert Jan de Wijer