Uit de kerkenraad

De ambtstermijn van onze diaken mevrouw Michelle Stukart is nog niet verstreken. Maar zij is verhuisd naar een andere stad en heeft aangegeven dat zij de kerkenraad gaat verlaten. Wij danken haar zeer voor haar inzet voor onze gemeente, in het bijzonder de diaconie. Wij wensen Michelle, haar man Bob en zoon Luuk het allerbeste toe.
In de dienst van 28 oktober zullen we officieel afscheid van haar nemen als diaken.