Uit de kerkenraad

Vacatures Kerkenraad
In de Kerkenraad zijn verschillende vacatures voor ambtsdragers ontstaan.
Het Bestuur van de Kerkenraad roept geïnteresseerde gemeenteleden op zich te melden.
Dit kan bij de predikant Evert Jan de Wijer of bij de voorzitter van de Kerkenraad, Jan Piek.
Er zullen dan een of meerdere gesprekken gevoerd worden.

Even voorstellen:

Zondag 1 december zal Roeleke Vunderink als ouderling bevestigd worden. Zij draait al enigszins warm in de kerkenraad en als voorzitter van de stuurgroep 'De open Thomas'.
Zij doet dat voortvarend. Met dat voorzitterschap neemt zij het stokje over van Paul Quist die deze zondag van het ambtsdragerschap afscheid zal nemen. Wij zeggen hem dank toe voor de trouw, de wijsheid en de humor waarmee hij het ambt van ouderling heeft bekleed. We zullen zijn 'buitenstaandersperspectief', gemengd met zijn vragend vertrouwen in de Heer, wel gaan missen.