Uit de kerkenraad

Wij zeggen de heer Fokko Faber veel dank voor zijn 'interimscribaat'. De periode dreigde veel langer te worden dan hij tevoren had bedacht maar opgewekt en zonder morren nam hij de honneurs waar. Vroeg in de morgen werd de kerkenraad van vele mails voorzien en welsprekend waren zijn brieven en verslagen. Tot onze grote vreugde bleek mw Connie Hoek bereid om het scribaat van de Thomaskerk te aanvaarden. Daar zijn wij heel blij en dankbaar voor. Zeer gedegen heeft zij zich op haar taak voorbereid en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij het goed zal doen. Van harte welkom!