Programmamaakster

Update programmamaker Janneke van der Veer

Zoals ik een aantal van u heb verteld op de startdag, houd ik u via dit maandbericht op de hoogte van de voortgang van mijn werkzaamheden. De komende 9 maanden ben ik 3 dagen per week in de Thomaskerk. Ik ontwikkel en professionaliseer het programma-aanbod van De Thomas. Daarnaast schrijf ik een communicatieplan en zal ik de uitvoering daarvan aansturen.

Mijn werkzaamheden heb ik verdeeld in drie periodes van drie maanden. Deze eerste periode (sept.-nov.) kan samengevat worden met de titel ‘inventariseren’. Dat heb ik in deze eerste maand al volop gedaan. Ik heb kennisgemaakt met de gemeente, met Stichting Thomas Open, met de kerkrentmeesters, de organisatoren van de Nacht van de Bijbel, organist Harmen Trimp, etc. Dan staat er nog een gesprek gepland met de nieuw gevormde ‘programmaraad’ en met de mensen die achter de knoppen van de communicatie zitten (Nel, Pauline, Anneke, Hetty). Ik heb in kaart gebracht welke programmering er is en heb mogen meegenieten van een prachtig lunchconcert.

Samen met de stuurgroep en met procesbegeleider Reinoud Beimers (aangesteld door de PKA) heb ik een plan geschreven voor de komende maanden. Een belangrijk doel is dat er eind mei een businessplan ligt voor de komende drie jaar. Daar ga ik met veel plezier mee aan de slag!

Tot slot: deze herfst komen er alvast twee bijzondere avonden aan. Een concert van het topkoor Nieuw Amsterdams Kinderkoor, dat muziek zingt van over de hele wereld. En de jaarlijks terugkerende Nacht van de Bijbel in november. Meer informatie vindt u verderop in dit maandbericht.
Tot gauw in de Thomas!
Janneke van der Veer