Bericht van de diakonie

Als jaarlijks diaconaal doel hebben wij voor het seizoen 2018/2019 gekozen voor de Sociale Kruidenier. De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Tijdens de maandelijkse collecte wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Sociale Kruidenier door een inlegvel in de orde van dienst. Naast de collectes ontvangen wij ook giften voor dit doel. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van € 2.176,56 over het eerste half jaar. Tevens hebben wij in februari een inzameling van lang houdbare producten gehouden, hetgeen tot 6 volle kratten met houdbare producten heeft geleid die in de winkel worden verkocht tegen een sterk gereduceerde prijs. De producten zijn een aanvulling op het voedselpakket en keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. De opbrengst wordt gebruikt om weer nieuwe producten aan te schaffen voor in de winkel. De diaconie is van plan om in de zomer een tweede inzameling van producten te organiseren. Wij stellen u hiervan vooraf op de hoogte met een boodschappenbriefje.

De diaconie heeft uw hulp hard nodig. Meld u aan als u bereid bent om hand- en spandiensten te verrichten. Wij houden u via het Maandbericht op de hoogte van onze activiteiten waarbij we extra hulp kunnen gebruiken. Wij zoeken nu al extra mensen voor de ThomasThee en iemand die het leuk vindt om het rooster te maken voor de ThomasThee.