Pinksteren 2019

Op Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni, wordt in de ochtendviering van de Thomaskerk te Amsterdam, die om 10.30u begint, de cantate 'Jauchzet Gott in allen Landen' BWV 51 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd. Bach schreef deze solocantate voor sopraan met een virtuoze partij voor de trompet. Een feestelijke cantate voor een kerkelijke hoogtijdag als Pinksteren. U bent bij dezen van harte uitgenodigd deze tweede cantatedienst van de Thomaskerk te Amsterdam bij te wonen.

De uitvoerenden zijn Petra Stoute (sopraan), ensemble Gardino Musicale en ondergetekende bespeelt het orgel. Voorganger in deze dienst is Evert Jan de Wijer.

De cantatedienst wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Thomas. Het is de bedoeling dat er vier keer per jaar cantatediensten zullen worden georganiseerd.
Meer informatie over de Thomaskerk vindt u op www.thomaskerk.nl.


Op zondag is het parkeren rondom de kerk gratis. In het weekend van 9 juni zijn er ongelukkigerwijs werkzaamheden aan de ring A10 en wordt er aan het spoor rond Amsterdam Zuid gewerkt. De metroverbinding via de Noord-Zuidlijn is wel open.