Zomer ThomasThee

Op 11 juli willen wij samen met u het ThomasTheeseizoen feestelijk afsluiten met de ZOMER THOMASTHEE. Naast thee zal er ditmaal ook wijn en jus d’orange worden geschonken en uiteraard zullen de nodige lekkernijen niet ontbreken.

Wij hopen u op woensdag 11 juli om 15.00u te mogen ontvangen in de hal van onze kerk.

Daarna gaan wij even op vakantie. Op 8 augustus zal weer de eerste ThomasThee van het nieuwe seizoen zijn.

Namens diakenen en gastvrouwen een goede zomer gewenst!