Herinrichting Prinses

 

Herinrichting Prinses Irenestraat

Er staan ons grote veranderingen op de Prinses Irenestraat ter hoogte van de Thomaskerk te wachten. De riolering wordt vernieuwd, een wateropvang gemaakt en de straat wordt opnieuw ingericht. De straat wordt smaller maar aan de overkant komt een brede groene zoom met beplanting. Deze zoom dient tevens als wateropvang bij extreme buien. Er blijven betaalde parkeerplaatsen, maar met wat minder plekken dan nu.

Voor het gedeelte van de Prinses Irenestraat vóór de kerk (vanaf de Beethovenstaat tot en met de kruising van de Prinses Margrietstraat) begint de uitvoering van dit project na de zomer. We zullen daar als kerk flink wat van merken.

Ruwweg is de planning:

- Vanaf maandag 20 augustus tot het eind van het jaar gaat de zuidkant van de straat (de overkant gezien vanaf de Thomaskerk) tot de rijbaan dicht, eerst het westelijk deel en later het oostelijk deel. Auto verkeer blijft mogelijk. Parkeren vervalt;

- Van 17 september tot 1 oktober verlegt Nuon de expansielus ter hoogte van het ThomasTheater. De gehele Prinses Irenestraat is dan voor auto’s afgesloten. De oostelijke oprit van de Thomaskerk bij het hotel blijft bereikbaar;

- Maand oktober: het nieuwe gebouw van de Goede Doelenloterijen wordt opgeleverd en verhuizing vindt plaats. De garage van de loterijen is o.a. bereikbaar via de strook tussen Citizen M hotel en kerk;

- Januari tot april 2019: de noordkant van de Prinses Irenestraat (aan de kant van de kerk dus) gaat dicht (rijbaan, parkeren, stoep). De gehele straat is voor auto’s en fietsers niet toegankelijk. Provisorisch zal steeds één van de twee inritten van de kerk bereikbaar blijven. Via een tijdelijke voorziening op het pad tussen de kerk en het Citizen M hotel blijft de kerk bereikbaar.

- Februari 2019 wordt het riool tussen het Citizen M Hotel en de Thomaskerk en de Prinses Margrietstraat aangepakt. Voor het speciale vervoer voor de Thomaskerk, de trouwauto’s en begrafenisondernemers, wordt een doorsteek gecreëerd aan de oostkant van het voorrijdterrein van de kerk. Hiervoor wordt een gedeelte van de bosjes gerooid en wordt een rijplatenbaan aangelegd over het gras. Daarnaast wordt gezorgd dat voetgangers vanaf de westzijde ook bij de kerk kunnen komen.

De verwachting is dat medio maart/april 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Als alles klaar is, is er een heringerichte Prinses Irenestraat met groene zoom waarop aan beide zijden in de langsrichting betaald geparkeerd kan worden.

De kerkrentmeesters staan in nauw overleg met de uitvoerders van het herinrichtingsplan en streven ernaar de overlast voor de gebruikers van ons gebouw – op zondag én door de week – zo beperkt mogelijk te houden. Verder onderzoeken we of het mogelijk is een herinrichting van het voorterrein van de Thomaskerk in 2019 ter hand te nemen. We willen dat terrein verfraaien en meer bij de kerk en het nieuwe straatbeeld laten aansluiten. Daarbij onderzoeken we of of we elders op het terrein rondom de kerk kunnen parkeren in plaats van voor de kerk. Dat “voorrijdterrein” is overigens geen officieel parkeerterrein.

Op 12 juli is er een informatie avond voor de buurt en belangstellenden in de ThomasKerk! Houdt u verder de website, maandbericht en het prikbord in de kerk in de gaten voor vervolgmededelingen!

Kerkrentmeesters van de Thomaskerkgemeente