van de kerkrentmeesters 2019

Kerkbalans 2019
Als geloofsgemeenschap kunnen we veel betekenen voor elkaar, voor de mensen om ons heen, voor onze buurt en onze stad. Eenmaal per jaar kloppen we met Actie Kerkbalans bij u aan voor uw jaarlijkse financiële bijdrage. De opbrengst van de actie is volledig bestemd voor het werk in onze gemeente. Dankzij uw geld en de vele vrijwilligers die actief zijn, konden we ook in het afgelopen jaar weer veel doen. We vragen u met uw bijdrage aan Kerkbalans om de Thomaskerkgemeente ook komend jaar voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn. Half januari ontvangt u nader bericht over Kerkbalans.

Eindejaarsactie
Aan het eind van het jaar maken we de balans op, ook als kerk. Wat hebben we, dankzij uw hulp in allerlei vormen, weer veel kunnen doen met elkaar. Hartelijk dank voor uw steun! Natuurlijk blijft er ook altijd van alles te wensen over. De Eindejaarsactie is bestemd voor een project dat we heel graag zouden realiseren, maar waar nog extra financiering voor nodig is. Komend jaar wordt met veel enthousiasme, energie gestoken in het project ‘De Thomas’ waardoor de Thomaskerk nog meer een gastvrije plek van stilte, gesprek en discussie wordt. Van en voor iedereen. Maar daarvoor is veel geld nodig. Begin volgend jaar hopen we een programmamaker aan te kunnen stellen, die een begin kan gaan maken met de inhoud van De Thomas. Het zou heel fijn zijn als we dit project van een goede financiële start kunnen voorzien. Doet u mee? U hebt hiervoor in december een acceptgiro ontvangen. Kwijt? U kunt uw bijdrage ook gewoon overmaken op bankrekening NL28 INGB 0000 5372 84, t.n.v. Thomaskerk.

Parkeren
Graag verwijzen wij u nog naar hetgeen op de website is opgenomen over de werkzaamheden in de Prinses Irenestraat. In het nieuwe jaar komt voor de kerk een platenbaan te liggen en is parkeren op het voorterrein niet meer mogelijk. Op de zondagen blijft het parkeren rondom de kerk overigens vrij van kosten.

Zonnepanelen
De kerkrentmeesters werken momenteel hard aan een plan om zonnepanelen te plaatsen op het gedeelte van de Thomaskerk met plat dak. Daarvoor moet eerst isolatie aangebracht en de dakbedekking vernieuwd worden. We hopen dat we dit project in de loop van 2019 kunnen realiseren. Voor de panelen rekenen we erop een subsidie van de PKA te krijgen uit de middelen voor energiebesparing.

De kerkrentmeesters van de Thomaskerkgemeente