Startzondag 16 september en Gemeentelunch

Tijdens de gemeentelunch zal de kerkenraad een presentatie geven over een toekomstplan voor de Thomaskerk. Vervolgens wordt u uitgenodigd reacties te geven op het plan.

Het jaarproject 2017/2018 van de diaconie ten behoeve van de Stichting Bootvluchteling loopt deze zondag teneinde. U hoort wat het eindbedrag is geworden dat we met elkaar voor deze stichting hebben opgebracht. Daarna introduceren de diakenen een nieuw project voor 2018/2019.

Opgeven voor de gemeentelunch kan t/m 9 september via e-mail of via het papieren formulier dat u in de hal bij de rode box bij het raam ziet liggen.