Bijbeltafel David

Parallel aan het leesrooster van de kerken, waar de Davidsverhalen centraal staan, zal ds. Evert Jan de Wijer een Bijbeltafel over deze verhalen verzorgen. U bent van harte welkom op de achtereenvolgende woensdagavonden 18 en 25 september en 2 oktober, steeds vanaf 20.00 uur. Een klein berichtje van opgave volstaat.
Evert Jan de Wijer, 06 37321474,

Ter Schegget Stichting

Uitnodiging studiebijeenkomst G.H. ter Schegget Stichting:

VOOR GOD SPELEN?

Op 4 oktober a.s. houdt de G.H. ter Schegget-stichting in de Thomaskerk te Amsterdam een studiemiddag over medisch-ethische vragen die betrekking hebben op de beslissingen over ons leven en lichaam.

Bert ter Schegget schreef hierover in de jaren tachtig twee artikelen. Het ene, “Voor God spelen”*, gaat over de vraag of gebruik van gemaakt moet (mag) worden van biotechnologische mogelijkheden ; het andere, “De nieuwe euthanasiewet nader bezien”*, reageert op de euthanasiewet van 2001 en is voor ons aanleiding om na te denken over de voorgestelde verdere versoepeling van de euthanasiewetgeving, mede gezien de actualiteit van de “Voltooid leven”-discussie, en de lopende juridische procedure over een uitgevoerde euthanasiezaak.

*Deze artikelen zijn te lezen op de website www.ghterschegget.nl onder het kopje BOEKEN EN TEKSTEN online.

Het programma van deze bijeenkomst is als volgt.
• Opening en inleiding op het onderwerp door de voorzitter van de bijeenkomst: Wilken Veen
• Muzikale bijdrage door Emile ter Schegget* blokfluit, Anastasia Terranova* zang, en Tim Veldman* klavecimbel
• Inleiding Alex van Heusden*: “Voor God spelen?, een bijbels theologische benadering.”
Pauze
• Inleiding door Wessel ten Boom*: “De mens is een sterveling.”
• Muzikale bijdrage
• Discussie in groepen n.a.v. door deelnemers ingebrachte stellingen
• Plenaire afronding.

*Alex van Heusden is bijbelwetenschapper en judaïcus verbonden aan Ekklesia Amsterdam.
* Wessel ten Boom is emeritus predikant, oud-redacteur van 'In de Waagschaal'; heeft veel publicaties op zijn naam staan.
* Anastasia Terranova - Italiaanse sopraan uit Palermo. Afgestudeerd van de Schola Cantorum Basiliensis in Basel; volgt nu een Master op het Conservatorium van Amsterdam bij Xenia Meijer terwijl zij door heel Europa optreedt. Volgend jaar zal zij onder anderen Poppea spelen in Tsjechië.
* Emile ter Schegget – blokfluit; studeerde bij Conrad Steinmann op de Schola Cantorum in Basel voor dat hij terug in Utrecht kwam om zich te specialiseren bij Heiko ter Schegget als uitvoerend musicus en blokfluitbouw. Daarnaast geeft Emile blokfluitles op de muziekschool te Doetinchem en ontwikkelt zich als zanger.
* Tim Veldman -klavecimbel; studeerde blokfluit met Heiko ter Schegget op het Utrechts Conservatorium, waar hij ook zijn passie voor klavecimbel ontdekte bij Siebe Henstra. In Bremen zal hij zijn Master halen op beide blokfluit en klavecimbel. Naast uitvoerend musicus is hij ook componist, pianist en docent aan de Stedelijke Muziekschool te Groningen.

Praktische informatie
Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Datum en tijd: 4 oktober 2019, van 14.00 tot 17.00 uur.
Kosten:.Deelname is gratis, met name voor minder vermogenden;
de kosten worden geraamd op € 15 per deelnemer.
Dit bedrag kan als donatie worden gestort op de rekening van de G.H. ter Schegget Stichting NL69 TRIO 0338 9405 61
Na het programma is er gelegenheid voor een drankje en onderlinge ontmoeting
Graag per e-mail aanmelden: ;
toegang ook mogelijk zonder aanmelding.


Oecumenische Dienst Thomaskerk 29 september

Zondag 29 september 10.30 uur, oecumenische dienst in de Thomaskerk, Avondmaal
Deze gezamenlijke dienst van de kerken in Amsterdam Zuid wordt gehouden op de laatste zondag in september. Voorgangers zijn: André van der Stoel (Lutherse kerk), Joep de Valk (Vrijburg) en Evert Jan de Wijer (Thomaskerk).
Met medewerking van de sopraan Elena van Slogteren en een gelegenheidscantorij.
Voor kinderen van 4 – 12 jaar is er KleineThomas en voor de kleinsten is er BabyThomas.
Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen!

Elena van Slogteren (1986) begon met zingen bij het Nationaal Kinderkoor o.l.v. Silver van Lieshout en Maria Acda. Na haar eerste zanglessen begon ze aan de vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Maria Acda. Op 16-jarige leeftijd vertolkte ze bij het Residentie Kamerorkest de rol van Bastienne van Mozarts Bastien und Bastienne. Zij vervolgde haar studie aan het Rotterdams Conservatorium bij Carolyn Watkinson. Momenteel heeft ze zangles bij Christa Pfeiler. Naast het zingen is Elena werkzaam als producent/productieleider bij het Nederlands Blazers Ensemble.

Oproep aan de zeven gemeenten van Amsterdam Zuid
Op zondag 29 september vindt de oecumenische viering in de Thomaskerk plaats. Ter gelegenheid hiervan zal er een gelegenheidscantorij zijn om de viering muzikaal te omlijsten en te ondersteunen. Zangers kunnen zich opgeven per e-mail () of per telefoon (06-41705850). Graag bij de opgave vermelden welke partij u zingt.
Op de volgende data zal er worden gerepeteerd in de Thomaskerk:
dinsdag 24 september 19.30-20.45 uur en zondag 29 september 9.15-10.00 uur.

Uitnodiging Gemeentelunch

Graag nodigen wij u uit voor de gemeentelunch na de dienst van zondag 15 september 2019.
Wij sluiten dan ons diaconale jaarproject voor de Sociale Kruidenier af en presenteren ons nieuwe jaarproject: Stichting Derde Wereld Hulp.
Vervolgens stelt onze programmamanager Janneke van der Veer zich voor en zal de kerkenraad u informeren over de laatste ontwikkelingen.

Wilt u aan deze lunch deelnemen? Opgeven kan t/m 10 september via
Van harte welkom!

Namens de Diaconie,
Heleen Struijs