Burgemeester

KENNISMAKEN MET DE BURGEMEESTER

burgemeesterOp zaterdag 2 maart j.l. heeft onze nieuwe burgemeester, Femke Halsema, een bezoek gebracht aan de Thomaskerk. Zij is publiekelijk geïnterviewd door Wilken Veen, predikant van het Leerhuis. Aansluitend was er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen en zo kennis te maken met de burgemeester en haar kennis te laten maken met de mensen van de kerk. Na alle ophef over de Nashville-verklaring, waarover ook de burgemeester zich helder heeft uitgesproken, is het goed, dat ze ziet, dat de aanhangers daarvan slechts een kleine minderheid vormen en het overgrote merendeel van ‘de christenen’ (in ieder geval de Amsterdamse) een heel andere mening is toegedaan.

Zaterdag 2 maart 10.30 uur.
Thomastheater (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

Afscheid Angeliek Knol

Afscheid

De maand december stond voor mij in het bijzonder in het teken van afscheid. Afscheid is soms alleen maar verdrietig. Dat heb ik in de eerste week van december moeten ervaren door het verlies van mijn geliefde tante, die na een zwaar en lang ziekbed afscheid moest nemen van het leven. Een vorm van afscheid die voor velen misschien, in verschillende vormen, herkenbaar is en pijn doet. Het neemt alleen maar af.
Gelukkig zijn er ook vormen van afscheid die niet alleen iets wegnemen, maar ook ruimte geven aan iets nieuws. Zo maakt afscheid van het jaar 2018 bijvoorbeeld ruimte voor een nieuw jaar met nieuwe ervaringen en gebeurtenissen. Een gevoel van melancholie of weemoed kunnen samen gaan met een gevoel van hoop en verwachting.

En in die categorie valt het afscheid van de Thomaskerkgemeente misschien ook. Op 2 decem-ber heb ik, na ruim 15 maanden, afscheid genomen als stagiair (p.i.o.) van de Thomaskerk-gemeente. En hoewel de stage niet in elke periode even intensief was, is het wel een aanzienlijke periode geweest. Een tijd waarin ik een plek heb gevonden in en me verbonden ben gaan voelen met de Thomaskerk. Afscheid nemen kwam daardoor voor mij bijna nog onverwacht en te vroeg. Ik had graag nog een tijdje met jullie mee willen lopen, de veranderin-gen die te wachten staan willen volgen, nog meer tijd willen investeren om jullie te leren kennen.

Aan de andere kant betekent dit afscheid ook iets positiefs. Het laat zien dat jullie als gemeente mij weer een stapje verder hebben geholpen op weg naar het predikantschap, dat nu binnen handbereik is. De afgelopen 15 maanden hebben ik mogen leren als theoloog, als voorganger en als onderdeel van de organisatie Thomaskerk. In de leesgroepen, in het voorgaan en in de kerkenraad hebben jullie me de ruimte gegeven om te leren en daar wil ik jullie bij deze hartelijk voor bedanken!

Tot slot heb ik deze maand ook afscheid genomen van ‘in de collegebanken zitten’. Mijn studie is nog niet helemaal afgelopen, maar het laatste college heb ik inmiddels wel achter me. Ik hoop binnen enkele maanden af te studeren om me daarna beroepbaar te stellen als predikant. Het afscheid van stage en studie maakt dus ruimte om nieuwe en onbekende wegen in te slaan. Mede dankzij de stage in de Thomaskerk, kijk ik er nu naar uit om predikant te worden en heb ik handvatten gevonden in hoe ik dat zou willen vormgeven. Ook daarvoor wil ik jullie en natuurlijk Evert Jan van harte bedanken.

Omdat ik niet heel goed ben in definitief afscheid nemen, zeg ik niet voorgoed vaarwel. Jullie zullen me niet meer treffen als stagiair, maar nog wel als gastvoorganger, waarschijnlijk ook nog wel eens als gastkerkganger en wie weet waar ook nog in het kerkelijk landschap. Dus ik sluit af met
Bedankt en tot ziens!
Hartelijke groet,
Angeliek Knol

ester bijbeltafel

Bijbeltafel Ester

Op drie achtereenvolgende woensdagen in januari, 16, 23 en 30 januari van 20.00 - 21.30 uur in de kerkzaal van de Thomaskerk, zullen er onder leiding van dominee Evert Jan de Wijer Bijbeltafels gehouden worden over het boek Ester. Wat is dit voor een boek? Een Perzisch sprookje? Krachtvoer voor feministen? Een onaanvaardbare wraakfantasie die maar beter nooit in de Bijbel opgenomen had moeten worden? Een satire? Of is het dat misschien wel allemaal tegelijk?

Wat het in ieder geval probeert, is ons een hart onder de riem te steken in barre tijden. Wat gaan we doen? We lezen een aantal kernhoofdstukken zo nauwkeurig mogelijk en zoeken vanzelfsprekend het gesprek met vandaag, elkaar en onszelf.
Nadrukkelijk is deze tafel bedoeld voor alle kerken in Zuid. Maar ook iedereen die zich helemaal nergens toe rekent, is van harte welkom. Een klein berichtje van opgave volstaat.

Evert Jan de Wijer, 06 37321474,