Waarschuwing

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :verwijderen: Kan de map niet verwijderen. Pad: /home/users/thomiftp/thomaskerk.nl/cache/page

Diaconie

De Diakenen

De diakenen vormen samen de Wijkdiaconie. De blik van de kerk naar de wereld.
Hulp verlenen op allerlei gebied , bij materiële nood, maar ook bij problemen op fysiek of psychisch terrein. Niet alleen voor eigen gemeenteleden, maar evengoed voor mensen buiten de kerk en elders in het land of ver weg overzee. Elke hulpbehoevende die op de weg komt van de diaken dient te worden geholpen.
Toch zijn er ook activiteiten tijdens de kerkdiensten waarbij de diakenen in actie komen:
Collecteren voor het diaconale werk en bij het Heilig Avondmaal brood en wijn uitdelen; hiermede wordt symbolisch de zorg voor de medemens verbeeld.

Collecten
De opbrengst van de diaconale collecten is afwisselend, volgens rooster, bestemd voor projecten van de stedelijke Diaconie van de Protestantse Kerk, soms ook voor een landelijke actie, of voor besteding door de eigen wijkdiaconie.
Soms zijn (kleine) bijdragen voor individuele gemeenteleden of anderen nodig voor tijdelijke ondersteuning, maar ook wordt vaak een instelling of actie ondersteund.

De activiteiten in de decembermaand 2015 waren een groot succes! Op 11 december werd de Adventsmaaltijd gehouden en u kwam met een recordaantal kerstpakketjes voor de zeelieden. Ook de collecte die gehouden werd bracht een mooi bedrag op van € 500,-. De diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot € 750,- en dat is reeds overgemaakt naar het Zeemanshuis.

Een verslag van de kerstviering in het Zeemanshuis vind u hier.

2016/2017 Cybersoek

Voor het seizoen 2016/2017 heeft de diaconie gekozen voor stichting ‘Cybersoek’ in Amsterdam Oost. Cybersoek is uniek in de manier van investeren in mensen: er is constant aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen die een bezoek brengen aan Cybersoek. Het leren staat centraal en de computer is het middel. Cybersoek combineert het leren van computervaardigheden met bijzondere aandacht voor sociaal contact met de bezoekers en speelt meteen in op de behoeften van individuele bezoekers. De diaconie hoopt op uw betrokkenheid bij dit nieuwe project.

Diaconie
Tussenstand diaconaal jaarproject Cybersoek
Vanaf oktober 2016 collecteren we elke maand voor ons diaconale jaarproject Cybersoek. Elke tweede zondag van de maand vindt u in uw orde van dienst een brief waarin onze contactpersoon Martha Swinkels schrijft over de activiteiten die Cybersoek organiseert of ondersteunt. Zo schreef zij over Dunia die onterecht een laag middelbare-schooladvies kreeg en haar droom om advocaat te worden in rook zag opgaan. Cybersoek wist haar in contact te brengen met Jetta Kleinsma, staatsecretaris voor Sociale Zaken, waardoor Dunia kennismaakte met een Amsterdamse rechter die aanbood Dunia verder te helpen met haar ambities.

Zo zijn er meer mooie voorbeelden van vrouwen die via het netwerk van Cybersoek aan goede contacten of een baan zijn gekomen, vaak ook doordat zij eerst bij Cybersoek vrijwilligerswerk deden als gastvrouw of als ondersteuner bij computerlessen. Projecten van Cybersoek zijn Studio Werk, Open Inloop Taal, Cybersoek voor Ondernemers, Cyber PI voor slimme kinderen, Cybercafé+, huiswerkbegeleiding, Open Inloop Senioren en de Wenteltrapworkshops.

De Thomaskerk steunt speciaal de Wenteltrapworkshops, een project waarbij vrouwen uit de Indische Buurt geactiveerd worden te participeren in de buurt, deel te nemen aan inspraakavonden van bijvoorbeeld de gemeente, de school, de woningbouwvereniging, een buurtcomité. Het idee is dat vrouwen de spil van het gezin vormen en een belangrijke verbinding zijn tussen hun gezin, school en buurt. Vaak ontbreekt het echter aan kennis en vaardigheden om op de juiste plekken informatie te halen, hulp te vragen, begeleiding te zoeken op het gebied van werk, sociale voorzieningen en financiën. Op dit moment wordt een groep vrouwen gecoacht die op hun beurt de volgende groep vrouwen gaan informeren en ondersteunen op hun zoektocht naar financiële onafhankelijkheid, gemeentelijke sociale voorzieningen en participatie in de buurt.

De Thomaskerk heeft de eerste zes maanden in totaal 2.161,98 euro opgebracht, waarvan 275,- euro aan individuele giften. Wij danken u hartelijk en zijn blij dat we dit mooie bedrag alvast mogen overmaken aan Stichting Cybersoek. Ons project loopt tot en met september 2017, de volgende collecte zal zondag 14 mei zijn. Wij bevelen de collecte voor Cybersoek van harte aan!

 CYBERSOEK - Het Diaconale Jaarproject

Dinsdagmorgen 13 juni j.l. hebben Nel Hagemeijer, Heleen Struijs en ondergetekende op uitnodiging van Cybersoek een bezoek gebracht aan hun locatie aan het Timorplein in de Amsterdamse Indische Buurt. Cybersoek is gevestigd in de voormalige 3e ambachts-school. Deze ambachtsschool werd in 1912 geopend. Tot in 2004 had het gebouw een onderwijsfunctie. Daarna is het gebouw gerenoveerd, ingrijpend verbouwd, en kreeg het zijn huidige multifunctionele bestemming. Cybersoek staat voor een Digitaal Trapveld, d.w.z. een buurthuis waar iedereen kan leren omgaan met computers en waar activiteiten worden opgezet om de buurt te versterken.

Cybersoek biedt een breed scala aan laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners: van jong tot oud, man en vrouw, met diverse achtergronden, teveel om op te noemen. Het accent ligt op het leren van de Nederlandse taal en het werken met de computer. Tijdens ons bezoek hebben we een goede indruk gekregen hoe Cybersoek in de praktijk werkt.

Een paar voorbeelden: “Stitch & Bitch” (vrij vertaald “breien en kletsen”)
Wekelijks komt een groep van ca. 12 vrouwen naar Cybersoek om met elkaar te breien, te haken en Nederlands met elkaar te kletsen. Het breien biedt een informele maar voor veel vrouwen veel toegankelijker vorm van taaleducatie. Deze vrouwen zijn het levende bewijs dat je wel degelijk tegelijk kunt praten en breien. Bovendien biedt het samen breien ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaringen over andere onderwerpen. 

Het digitale huishoudboekje
Cybersoek is mede-organisator van computercursussen met als thema “omgaan met geld”. De cursus wordt gegeven door andere moeders uit Amsterdam-Oost die getraind zijn door Cybersoek. Vrouwen uit Oost doen kennis en vaardigheden op rondom het voorkomen van schulden, het leven met een klein inkomen, het grip houden op het geld dat binnenkomt én wat je kunt doen om het binnengekomen geld te laten groeien. 

Internettechnologie 
In de Amsterdamse Indische Buurt wonen veel gezinnen met sociale problemen en daar-door is er niet altijd genoeg aandacht voor (bovengemiddeld) intelligente kinderen. Via dit project krijgen talentvolle kinderen uit groep 8 de kans zich te storten in de wereld van robots en computers. De kinderen gaan aan de slag met een bijzondere computer: de Raspberry Pi. Een goedkope super minicomputer die in Engeland is ontworpen speciaal voor het onderwijs. Cybersoek is initiatiefnemer en organisator van het programma. De UvA en XS4ALL leveren een wezenlijke bijdrage doordat studenten van de faculteiten  Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, alsmede medewerkers van XS4ALL tijdens de lessen hun expertise overdragen aan de kinderen.

Cybersoek is een geweldig initiatief!

Anneke Ietswaart

 

Op 18 december werd het benefietconcert gehouden i.s.m. Stichting Vluchteling. Het Spero Nova Ensemble heeft een prachtig concert ten gehore gebracht, echt schitterend! Dat was de opbrengst van de avond ook, € 1.500,-.
En niet te vergeten de verkoop van de sterren door de kinderen en de tieners voor de wensboom in de hal van de kerk. Deze verkoop heeft opgebracht €193,- en het bedrag is overgemaakt naar Stichting Vluchteling.
Eind december kon de penningmeester van de diaconie het bedrag € 2.204,45 overmaken ook naar Stichting Vluchteling. Dit bedrag bestaat uit de collecteopbrengsten van oktober t/m december als ook uit individuele giften. De diakenen willen dan ook iedereen bedanken voor alle giften en gaven die deze mooie resultaten hebben opgeleverd. Dankzij uw meeleven en uw enthousiasme kunnen zulke mooie opbrengsten behaald worden.

Regelmatig wordt ook een extra collecte gehouden voor een speciaal doel, dat voor een bepaalde periode is geadopteerd. Voor het seizoen 2015-2016 heeft de diaconie als jaarproject gekozen voor Stichting Vluchteling en dan in het bijzonder de Syrische vluchtelingen. In overleg is besloten dat de opbrengsten van de extra collecten zullen worden verdeeld over drie projecten. Een van de  projecten lichten we hier toe:

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog zijn meer dan één miljoen Syriërs naar Libanon gevlucht. Eén op de drie inwoners van het kleine land is vluchteling. Libanon kent geen officiële vluchtelingen-kampen. Vluchtelingen zoeken onderdak in zelfgebouwde tenten of leegstaande gebouwen. Kinderen moeten hun families helpen om het geld voor eten, kleren en onderdak bij elkaar te krijgen.
Stichting Vluchteling helpt Syrische straatkinderen in Beiroet Oudere tieners krijgen opleidingsplekken aangeboden en leren hoe ze op een veilige manier geld kunnen verdienen. Bijvoorbeeld als kapper of als keukenhulp in een restaurant. Binnen dit project ontvangen de jongeren en hun verzorgers geld, waardoor jongere broertjes en zusjes niet de staaat op hoeven om te bedelen.

Collecte zondag 11 oktober 2015

Introductie Stichting Vluchtelingenhulp

Vluchtelingen kinderen in Beiroet

31 oktober 2015: Hervormingsdag over 'De Stelling'
De viering van Hervormingsdag op zaterdan 31 oktober staat in het teken van het diaconaat. Van 14.00 tot 17.00 uur is er een afwisselend programma in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Gaat het lukken om 95 stellingen voor een rechtvaardiger samenleving aan de kerkdeur te spijkeren? Met bijdragen van wethouder Werk, Inkomen en Armoede Arjan Vliegenthart, stadsdominee Rob Visser en verschillende maatschappelijke en kerkelijke welzijnsorganisaties. Na afloop een drankje. klik hier voor een illustratie

Stichting Vluchteling was het jaarproject 2015/2016 van de diaconie. Dankzij de mooie collecte-opbrengsten en individuele giften mocht er in totaal een bedrag van € 5.745,13 overgemaakt worden. In december 2015 is voor dit project een benefietconcert gehouden dat het mooie bedrag van € 1.500,= heeft opgebracht. Hele mooie resultaten en alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Ook bij de diaconie verandert het een en ander. Nel Hagemeijer draagt begin oktober het penningmeesterschap van de diaconie over aan Corine Waaning. En in de dienst van 2 oktober a.s. hoopt Michelle Stukart in het ambt van diaken bevestigd te worden.

Een korte kennismaking met Michelle:

MichelleVia deze weg wil ik mij voorstellen als nieuwe diaken in de Thomaskerk. Ik ben Michelle Stukart, 26 jaar, woonachtig in Buitenveldert met mijn man Bob en werkzaam als basisarts bij het UWV. Vanaf oktober zal ik mij gaan inzetten voor de diaconie. Bij mijn vorige gemeente ben ik ook diaken geweest, waarvan enkele jaren als voorzitter van de diaconie. Ik heb dit met veel plezier gedaan en hoefde daarom ook niet lang na te denken toen ik werd gevraagd om diaken te worden in de Thomaskerk.

Diaken zijn spreekt mij aan omdat ik mij op die manier actief kan inzetten voor mijn medemens. Dat ik niet alleen maar over zaken als armoede en oorlogsgebieden praat of daar een gevoel bij heb, maar dat ik daadwerkelijk wat kan doen, zowel dichtbij als veraf. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en om zowel binnen als buiten de gemeente mijn steentje te kunnen bijdragen.

Foto's van de Adventsmaaltijd 2016

U kunt de dianonie ondersteunen: rekeningnummer NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad Diakenen Thomaskerk Amsterdam.