Overweging

Maar dan plotseling breekt de psalm. Alsof zij zich plotseling de stem van Job herinnert. En wordt deze psalm niet uitgesproken door David, de wanhoop nabij, die tegenover een vijandige koning het nog als enige overlevingskans ziet zich kwijlend en krankzinnig voor te doen? De Heer is dichtbij wiens hart gebroken is, klinkt het plotseling. Hij komt hem te hulp die alle geestkracht in zichzelf versplinterd weet. Hij is Heer voor hem, voor haar, voor wie de bodem onder de voeten is weggeslagen. Die niet meer weet waar hij het nog zoeken moet. Voor wie het leven van alle kraak, smaak en zin beroofd is. De Heer is geen Heer zomaar veilig ergens in het algemeen maar hij is er voor die mens in het bijzonder. Hij is er voor Job. Hij is er voor wie het leven tegenvalt. Hij is er voor wie er gek van wordt. Hij is er - van tijd tot tijd - voor ons. En Hij biedt ons een schuilplaats.

Evert Jan de Wijer