Overweging

Op een dag is het over. Op een dag die niemand voorspellen kon en die ook niet langs therapeutische weg werd bereikt. Min of meer tot je eigen verbazing kwam in de avond de nacht met geween maar stond je tegen de ochtend met gejuich weer op.
Achteraf kan de psalmist niet anders dan de Heer daarvoor danken. Hij heeft hem weer levend gemaakt en doen opklimmen uit de put. Maar laten we het ook niet vromer maken dan het is. De psalmist weet zijn Heer een Heer van levenden, niet van doden. Bijna provocatief vraagt hij vanuit zijn put of dit nu de bedoeling was? Dit is toch geen leven? ‘Wat baat u mijn bloed, mijn dalen in een kuil’? U bent toch geen God die daar een welbehagen heeft? U bent toch niet als al die andere goden van overal en altijd die mensenoffers nodig hebben? ‘Zal stof u danken? Zal het melding maken van uw trouw’? De woede wekt hier de genezing in de hand. Dit is toch geen doen? Dit is toch geen leven? Heeft bij uitstek JHWH ons niet andere dromen en uitzichten in het vooruitzicht gesteld? De woede is hier een creatieve woede. Het doet de mens opstaan uit de dood. U begon en nu kunt u niet langer achterblijven. We gingen dit met zijn tweeën aan. De psalmist weet hier Job, weet hier Abraham als bondgenoten. Met JHWH valt te praten. Te schreeuwen zelfs, te zwijgen en te huilen als het moet. Hij hoort. Hoe je precies uit de put gekomen bent, valt achteraf moeilijk vast te stellen. Maar het begon bij de vraag. Het begon bij de vaststelling dat dit niet het leven was zoals JHWH het had bedoeld. Dat is misschien nog niet het hele werk maar dan toch in ieder geval het halve.

Evert Jan de Wijer