Nacht van de Bijbel 2017

Nacht Bijbel uil

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nacht vol inspiratie en verwondering, vier sprekers vertellen over hun favorite bijbelverhaal. Gesprekken op de snijpunt van politiek, religie en cultuur

De namen zijn (eindelijk) bekend: Arthur Umbgrove (schrijver, dichter), Jos van der Kooy (organist Westerkerk, stadsorganist Haarlem), Diederik Boomsma (lijsttrekker CDA in Amsterdam 2018) en Sigrid van Aken (Goede Doelen Loterij).

De nacht van de bijbel is op vrijdag 10 november 2017 en begint om 19.30 uur. Toegangsprijs is € 10 via www.ThomasOpen.nl en € 12,50 aan de kassa op de avond zelf. Hapjes en drankjes inbegrepen.

Concert 29 oktober 2017

Hier sta ik 2 2Op zondagmiddag 29 oktober vindt een bijzonder concert in de Thomaskerk plaats.

Als hommage aan vijfhonderd jaar Reformatie wordt de bekende parafrase 'Hier sta ik' van Maarten Luther uitgebeeld in muziek en dans. Drie dansers zullen u alle hoeken van de Thomaskerk laten zien, de bijzondere ruimte van de kerk zal ten volle benut worden!

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Geerten van de Wetering (Kloosterkerk Den Haag) en Harmen Trimp, die beide orgels zullen laten klinken.

De choreografie voor dit bijzondere concert is in handen van de Amsterdamse danseres en choreografe Mayke van Veldhuizen. Het belooft een bijzondere middag te worden die om 16.00u begint en naar verwachting rond 17.00u is afgelopen. Van harte welkom!

Dit concert wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Thomaskerk.

Karel Eykman

Zondag 15 oktober, Kerkdienst met Karel Eykman

Samen met de leiding van de Kleine Thomas zijn wij zeer verheugd dat zondag 15 oktober aanstaande, de meesterverteller Karel Eykman bereid is om met de kinderen een verhaal te vertellen. Wij richten ons die zondag op de zaligsprekingen van Jezus en de gelijkenis van de waardevolle parel. Karel zal met de kinderen tijdens de kerkdienst naar het theater vertrekken en komt hopelijk ook weer met alle kinderen terug.

Het is niet alleen voor ouders maar ook voor grootouders een uitgelezen mogelijkheid om kinderen en kleinkinderen mee te nemen. Zegt u het vooral voort! En als u ertoe neigt om ook naar het theater te willen, hetgeen ik mij levendig kan voorstellen: geen nood! Eenmaal terug in de kerk vertelt Karel zijn verhaal opnieuw!

Evert Jan de Wijer

Gemeenteavond 12 oktober 2017

 

Zoals ieder jaar nodigt de kerkenraad u ook nu weer uit tot het bijwonen van de gemeenteavond die op donderdag 12 oktober gehouden zal worden. Aan de orde komen de ontwikkelingen in het Koersproces van de Protestantse Kerk Amsterdam en wat dat voor de regio Zuid betekent. Verder wordt u natuurlijk geïnformeerd over de staat van onze financiën.

In het afgelopen seizoen hebben onze tieners een film gemaakt, die mogelijk nog niet iedereen gezien heeft. Op 12 oktober is dan de herkansing omdat deze film aan het begin van de avond opnieuw vertoond wordt.

Een gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan het inhoudelijk programma is vorig jaar erg goed bevallen, zodat we hier nu ook weer mee willen beginnen. Dezelfde cateraar zal het Indisch Buffet verzorgen. De prijs is € 20,= p.p. en de kerkrentmeesters willen daar de helft aan meebetalen. Uw bijdrage kunt u in de rode brievenbus doen die in de hal klaar zal staan.

De inloop voor degenen die mee willen eten is om 18.00 uur. De maaltijd begint dan om 18.15 uur.
Eet u niet mee, dan bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom. Het inhoudelijke programma begint om 20.00 uur en de avond sluit om 21.30 uur af met een borrel.
Opgave voor de maaltijd via of telefonisch op nummer 020-6766305 is mogelijk t/m 8 oktober.

De kerkenraad hoopt velen van u te mogen begroeten.

Thea van Zanten, scriba