Paasdiensten in de Thomaskerk

-Palmpasen, 25 maart 2018, 10.30 uur
Een dienst voor jong en oud (ook crèche BabyThomas)
Traditiegetrouw maken we palmpasenstokken met de kinderen. Aan het eind van de dienst komen alle kinderen in optocht de kerkzaal binnen en lopen met hun versierde stokken door de kerkzaal. Met medewerking van violiste Christianne Mosterd-van den Berg en organist
Harmen Trimp. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer.

-Witte Donderdag, 29 maart 2018, 19.30 uur
Op Witte Donderdag vieren we de dienst met matzes en wijn en zitten rondom de Avondmaalstafel. Een sobere viering met medewerking van Wout Oosterkamp, bas en Harmen Trimp aan het orgel. Overdenking door ds. Evert Jan de Wijer.

-Goede Vrijdag, 30 maart 2018, 19.30 uur
Op Goede Vrijdag wordt een ingetogen viering gehouden met een doorgaande lezing van het Lijdensevangelie volgens Johannes. Aan het einde van de dienst worden alle lichten gedoofd. Toch zal een klein licht blijven branden, als een wachter die uitziet naar het eerste licht. Op deze avond bespeelt Jan Pieter Lanooy het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer.

-Stille Zaterdag, 31 maart 2018, 22.00 uur
Paaswake in de Kapel. Het duister wordt doorbroken, de Paaskaars wordt binnengedragen. De lezingen, te beginnen bij het begin, bij Genesis, brengen ons langzaam het geheim van de Opstanding te binnen. Aan het einde van de dienst zullen wij dit licht van de Paaskaars onder ons verspreiden en uitdragen in de nacht. Sopraan Marijke Wubs en organist Harmen Trimp zullen deze dienst muzikaal omlijsten. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer.

-Pasen, 1 april 2018, 10.30 uur
Op Paasmorgen is er een feestelijke dienst voor jong en oud (ook crèche BabyThomas).
Vooraf samenzang van bekende Paasliederen. Met medewerking van de Paascantorij en
Wout Oosterkamp, bas. Harmen Trimp bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer. Na afloop van de dienst mogen de kinderen paaseieren zoeken in de ThomasTuin.

-Beloken Pasen/Thomaszondag, 8 april 2018, 10.30 uur
Sopraan Elma Dekker en organist Harmen Trimp zullen deze dienst muzikaal omlijsten.
Voorganger is ds. C. van den Broeke.

Onderstaand een korte kennismaking met de solisten, die meewerken aan de Paasdiensten:

-Christianne Mosterd-van den Berg
Christianne begon op 9-jarige leeftijd met vioollessen aan de muziekschool te Harderwijk. Na het succesvol afronden van de studie muziektherapie besloot ze alsnog naar het conservatorium te gaan. Christianne studeerde hoofdvak viool bij Sylvia van der Grinten en volgde extra lessen bij Sarah Kapustin. Ze heeft diverse masterclasses gevolgd van o.a. Pjotr Tarcholik, Moshe Hammer en Sarah Kapustin. Christianne heeft gesoleerd met o.a. het Harderwijks strijkorkest en het ArtEZ strijkorkest.

Momenteel is Christianne onderdeel van de 2e viool sectie van het Ars Musica orkest onder leiding van Patrick van der Linden. Daarnaast doet ze veel koorbegeleidingen in samengestelde ensembles en speelt ook regelmatig altviool tijdens concerten.

-Wout Oosterkamp
Wout Oosterkamp ontwikkelde een zangcarrière op internationaal niveau. Hij trad op in Europa en de Verenigde Staten met bekende orkesten en beroemde dirigenten, aanvankelijk als opera-zanger, maar later ook als lied- en oratoriumzanger. Hij was regelmatig te gast op internationale festivals zoals het Holland Festival, het Glyndebourne Festival en de Biënnale van Venetië. De componisten Jan van Vlijmen, Daan Manneke en Nigel Osborne schreven speciaal voor hem een aantal operarollen. Momenteel richt hij zich op kleine optredens zoals in de Thomaskerk.

-Jan Pieter Lanooy
Jan Pieter Lanooy (Nieuwegein, 1993) begon met orgelspelen op tienjarige leeftijd bij Karolien Schuurmans en Bart Wuilmus in Baarle-Hertog (België). Later kreeg hij orgellessen in Den Haag van toenmalig Kloosterkerk-organist Jan Hage. Sinds 2015 studeert hij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy. In 2017 rondde hij aldaar zijn Bachelor ‘cum laude’ af. Daarnaast rondde Jan Pieter in 2016 de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden af met een scriptie over het Müller-orgel van Haarlem. Momenteel studeert hij Applied Musicology aan de Universiteit Utrecht naast zijn Master Orgel in Den Haag. Jan Pieter is organist van de PKN-gemeente Warmond en tweede organist van de Westerkerk te Amsterdam.

-Marijke Wubs
Op jonge leeftijd begon Marijke met blokfluit spelen en na een paar jaar koos zij de harp. Aan het conservatorium in Zwolle is zij Docent Muziek gaan studeren en kreeg daar harples van Manja Smits. Zingen heeft Marijke ook altijd veel gedaan en in haar conservatorium-periode ontdekte zij klassieke zang. Marijke kreeg les van Heike Rowold, Felix Schooneboom en Riekje Bakker. En mocht naast harp ook klassieke zang als musiceervak afsluiten. Zij is dirigent van twee gemengde koren, werkt als docent zang en AMV aan de piano. Op dit moment is Marijke weer aan de studie: aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen studeert zij sinds 2016 bij Louis Buskens koordirectie en sinds 2017 bij Hanneke de Wit zang.

-Elma Dekker
De Nederlandse sopraan Elma Dekker kreeg haar eerste zanglessen van Marianne Pak. Momenteel wordt zij gecoacht door Hanneke de Wit en Paul Triepels. Elma volgde masterclasses bij o.a. Christoph Prégardien, Margreet Honig, Nico van der Meel, Johannette Zomer en Miranda van Kralingen. Elma Dekker geeft regelmatig concerten met organisten, waaronder Aart Bergwerff, Geerten van de Wetering, Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Zij legt daarbij de focus op repertoire dat speciaal voor sopraan en orgel geschreven is van o.m. Max Reger, Alphons Diepenbrock en Hendrik Andriessen. Vanwege haar interesse in theologische vraagstukken studeerde Elma Dekker ook Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden.

Actie Kerkbalans 2018

Van de Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2018: ‘Geef voor je kerk’

actie kerkbalans 2018

Eind januari is de post van Actie Kerkbalans weer op uw deurmat gevallen in de vorm van een brief, een flyer en een serviceformulier. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze wijkkerk te doneren. Uw bijdrage gaat niet in een grote stedelijke pot maar is volledig bestemd voor onze wijkkerk. Al die bijdragen vormen de financiële basis onder het werk van onze kerk.
Doet u weer mee?

Wij krijgen als kerk geen subsidie om ons gemeenteleven vorm te geven, de kosten dragen wij zelf, als gemeenteleden samen. Ook in het nieuwe jaar willen we van betekenis zijn: voor onze gemeenteleden, voor de buurt, voor mensen die op zoek zijn naar inhoud en zingeving. Die willen we beter bereiken. In de flyer bij de brief vertellen een paar van onze leden wat zij in onze kerk vinden. Uw bijdrage wordt o.a. besteed aan pastoraat en erediensten.

Voor velen is het onduidelijk wat de kerk nu concreet van hen vraagt om bij te dragen. Daarom geeft de flyer informatie over de richtlijn die wij hanteren voor de jaarlijkse bijdrage. Maar wij kunnen natuurlijk niet in uw ‘portemonnee’ kijken. Daarom geldt: ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2018’. Mogen wij ook dit jaar op u rekenen?

Goed om te weten: de bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Als u van uw bijdrage een periodieke schenking maakt, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 50 procent. Interesse? Kijk dan op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans of bel met de financiële afdeling van het kerkelijk bureau via tel. (020) 53 53 700. Hartelijke dank voor uw betrokkenheid en steun!

Nieuwe ouderling

Uit de kerkenraad
Een korte kennismaking met Kees den Blanken

Kees den Blanken werd 64 jaar geleden geboren in Woerden. Op 21 januari jl. werd hij bevestigd als ouderling- kerkrentmeester. Sinds 3 jaar woont hij met zijn echtgenote Nicole Visée weer in Amsterdam en hoort hij de klokken van de Thomaskerk. In de tachtiger jaren hoorde hij de klokken van de Wester, en nadien klokken in Eindhoven, Brussel, Haren en Arnhem.

Nu de kinderen het huis uit zijn – en alle drie ook in Amsterdam wonen – en het fijne huis in Arnhem te groot geworden was genieten ze weer van Amsterdam. Abonnementen op Concertgebouw en Opera hier waren er ook al toen er nog in Arnhem werd gewoond, dus stad en cultuur zijn goed bekend. Maar de Thomaskerk en haar gemeenschap zijn een nieuwe, fijne ontdekking. “Eeuwige waarden in tijdelijke vormen. Oude verhalen in moderniteit. Mensen, vermoedens, daden en hopen. Dichters, denkers, duwers en doeners. In glanzen van licht over golven van steen en vloeren van zand. Voedselpakketten voor daklozen. Biddend en gelovend dat beter kan. En koffie toe. Voor allen” schreef Kees in de brochure voor de actie Kerkbalans. “Ik wil me graag inzetten om gemeenschap en huis voor velen vol zin en betekenis te kunnen laten zijn” besluit hij deze korte kennismaking.

van de kerkrentmeesters 2018

Kerkbalans 2018

Als geloofsgemeenschap kunnen we veel betekenen voor elkaar, voor de mensen om ons heen, voor onze buurt en onze stad.

Eenmaal per jaar kloppen we met Actie Kerkbalans bij u aan voor uw jaarlijkse financiële bijdrage. De opbrengst van de actie is volledig bestemd voor onze wijkkerk. Dankzij uw geld en de vele vrijwilligers die actief zijn in onze kerk konden we ook in het afgelopen jaar weer veel doen.

We vragen u met uw bijdrage aan Kerkbalans om de kerk ook komend jaar voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn.

Eindejaarsactie 2017

Aan het eind van het jaar maken we de balans op, ook als kerk. Wat hebben we, dankzij uw hulp in allerlei vormen, weer veel kunnen doen met elkaar. Hartelijk dank voor uw steun!

Niet alles wat we van plan waren, hebben we kunnen realiseren. Er is één project dat we met deze Eindejaarsactie graag onder uw aandacht willen brengen.

Het goede gesprek in de predikantskamer wordt namelijk al een tijd niet meer gedragen door de erg gedateerde inrichting en uitstraling. Opknappen is dan zeker ook geen overbodige luxe. Een nieuwe frisse uitstraling van de werkkamer van onze predikant zal ieder bezoek van een aangenaam begin voorzien.

Het zou heel fijn zijn als we dit project met elkaar kunnen realiseren. Doet u mee? Uw bijdrage komt volledig ten goede aan onze wijkkerk.

Samuel de Visser, penningmeester